Månad: oktober 2022

29 oktober, 2022

#184 – Martin Mazur om DevSecOps

. Martin är intressant att lyssna på och jag gillar hans metafor om att kasta över väggen. Alltså avdelningar som skickar programvaror och uppdrag mellan varandra utan att egentligen prata med varandra. Det är så det varit och Martin förklarar varför det är en så dålig idé.

23 oktober, 2022

#183 – Etiken på internet 3/3 (pliktetik)

Så når vår urspårade spårvagn till sist fram till sitt mål. Vi har pratat om dygdeetikern och konsekvensetikerns syn på IT-säkerhet, medan vi skapat en väg fram till den tredje filosofin som påverkar oss. Vad säger då pliktetikern? Han eller hon som anser att lagar och regler ska följas utan tanke på vad som är rätt och fel, medan andra troligen inte håller med.

2 oktober, 2022

#181 – Beyond the hype – riktiga IAM utmaningar

Det finns ingen acceptans idag för att bygga lösningar som saknar stöd för stark autentisering (multi-faktor) eller har brister i sin livscykelhantering. Indentitetshanteringen blir i princip obefintlig. Alltså har de gamla lösningarna konton som är aktiva, med dåliga lösenord och som tillhör personer som sedan länge slutat.

Scroll to top